Notulen ledenvergadering 17 juli 2017

By 2 januari 2018 Geen categorie

Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering (zaterdag 7 april 2018, aanvang 15.00 uur, Kolpinghuis Nijmegen) worden onderstaande concept notulen van de ledenvergadering van maandag 17 juli 2017 ter vaststelling aangeboden.

concept notulen ALV GKD 17 juli 2017