Algemene ledenvergadering 7 april 2018

By 30 maart 2018 Geen categorie

Op zaterdag 7 april 2018 om 15.00 uur begint onze algemene ledenvergadering in het Kolpinghuis in Nijmegen. De agenda voor deze vergadering is al eerder gepubliceerd in de decembereditie van GOUD!. Punt 6 van deze agenda is per ongeluk blijven staan van de agenda van vorig jaar: het Huishoudelijk Reglement is toen al opnieuw vastgesteld en zal dus ditmaal niet behandeld worden.

Hieronder vindt u de overige stukken voor de vergadering, inclusief de voordracht van kandidaten voor de bestuursfuncties die vacant komen.

GKD concept jaarverslag 2017 van de secretaris
GKD concept jaarverslag 2017 van de penningmeester
GKD concept begroting 2019
GKD voordracht bestuursfuncties 2018

De notulen van de ledenvergadering van 17 juli 2017 hebben we al eerder gepubliceerd, maar vindt u hieronder nogmaals:

concept notulen ALV GKD 17 juli 2017

We hopen volgende week weer veel leden te mogen begroeten in het Kolpinghuis!