Notulen vergadering 7 april

By 20 juni 2018 Geen categorie

Op maandag 16 juli 2018 is onze volgende ledenvergadering in het Kolpinghuis in Nijmegen. De vergadering begint zoals gebruikelijk om 14.00 uur: de agenda vindt u in de juni-editie van GOUD!

Agendapunt 3 is het goedkeuren van de (concept) notulen van de vergadering van 7 april 2018. U vindt deze notulen via Concept notulen ALV GKD 07-04-2018. In de zaal zal ook een beperkt aantal kopietjes van de notulen op de tafels liggen.