All posts by Frans Leijtens

Notulen vergadering 7 april

By | Geen categorie | No Comments

Op maandag 16 juli 2018 is onze volgende ledenvergadering in het Kolpinghuis in Nijmegen. De vergadering begint zoals gebruikelijk om 14.00 uur: de agenda vindt u in de juni-editie van GOUD!

Agendapunt 3 is het goedkeuren van de (concept) notulen van de vergadering van 7 april 2018. U vindt deze notulen via Concept notulen ALV GKD 07-04-2018. In de zaal zal ook een beperkt aantal kopietjes van de notulen op de tafels liggen.

Resultaten van de ledenvergadering

By | Geen categorie | No Comments

Er waren afgelopen zaterdag 45 leden, waaronder het voltallige bestuur, aanwezig bij de ledenvergadering in het Kolpinghuis. Het formele deel van de vergadering verliep soepel en snel: de jaarstukken over 2017 werden goedgekeurd en ook de begroting voor 2019 kreeg het akkoord van de leden.

Verder werd tijdens de vergadering stil gestaan bij het afscheid van Francien van den Heuvel: na 20 jaar in het bestuur trad zij vandaag terug. Gerard Aarts legt daarnaast ook zijn functie als ledenadministrateur neer. Gelukkig hebben we opvolgers voor hen gevonden: Ed Hendriks treedt toe tot het bestuur en Harry van Dijk zal als commissie van bijzondere bijstand het bestuur assisteren als ledenadministrateur. Helaas konden beide heren vandaag niet bij de vergadering zijn, wegens een reeds geplande vakantie en ziekte.

De leden benoemden Francien van den Heuvel tot Erelid van onze vereniging voor haar jarenlange inzet als bestuurslid en penningmeester. Daarnaast benoemde het bestuur Gerard Aarts tot Lid van verdienste.

Na de vergadering was er tijd voor een korte borrel met leden en bestuur en voor een gesprek met de marsleider van de Vierdaagse (tevens Erelid van onze vereniging) Henny Sackers. We spraken hem vooral over onze zorg over de uitloting van een aantal militaire Gouden-Kruisdragers en hij bevestigde daarbij ons beeld dat deze methode van loting is bepaald door het Ministerie van Defensie (de grootste partner van Stichting DE 4DAAGSE in de organisatie van de Vierdaagse van Nijmegen). Defensie geeft hierbij voorrang aan militaire detachementen boven individuele militaire deelnemers. Voor uitgelote militairen is er nog wel een lichtpuntje: Stichting DE 4DAAGSE verwacht dat een aantal ingelote militairen niet tijdig hun inschrijfgeld over zal maken, waardoor er wellicht toch nog een startbewijs voor een uitgelote militair beschikbaar komt.

Algemene ledenvergadering 7 april 2018

By | Geen categorie | No Comments

Op zaterdag 7 april 2018 om 15.00 uur begint onze algemene ledenvergadering in het Kolpinghuis in Nijmegen. De agenda voor deze vergadering is al eerder gepubliceerd in de decembereditie van GOUD!. Punt 6 van deze agenda is per ongeluk blijven staan van de agenda van vorig jaar: het Huishoudelijk Reglement is toen al opnieuw vastgesteld en zal dus ditmaal niet behandeld worden.

Hieronder vindt u de overige stukken voor de vergadering, inclusief de voordracht van kandidaten voor de bestuursfuncties die vacant komen.

GKD concept jaarverslag 2017 van de secretaris
GKD concept jaarverslag 2017 van de penningmeester
GKD concept begroting 2019
GKD voordracht bestuursfuncties 2018

De notulen van de ledenvergadering van 17 juli 2017 hebben we al eerder gepubliceerd, maar vindt u hieronder nogmaals:

concept notulen ALV GKD 17 juli 2017

We hopen volgende week weer veel leden te mogen begroeten in het Kolpinghuis!

Wandelvoordeelpas 2018

By | Geen categorie | No Comments

wvp2018

Ook in 2018 krijgen KWBN-leden weer volop voordeel met de Wandelvoordeelpas. Zo profiteren zij als vanouds van korting op wandelevenementen. Op vertoon van de pas ontvangen KWBN-leden ook tien procent korting op de wandelproducten van Vrijbuiter. En zo is er meer voordeel te verkrijgen. Momenteel maakt de KWBN afspraken met de partners die korting bieden in 2018. Op www.wandel.nl/leden vind je vanaf half december de voordelen voor 2018.
KWBN-leden ontvangen hun nieuwe Wandelvoordeelpas in de laatste week van december thuis op de
deurmat. Heb je de pas half januari nog niet ontvangen? Stuur dan een mail naar info@kwbn.nl, zodat de KWBN ervoor kan zorgen dat je de pas alsnog krijgt.

Volgende ‘powered by GKD’ tocht nadert

By | Geen categorie | No Comments

Over krap twee maanden is het weer zover: de volgende ‘powered by GKD’ wandeltocht, waar onze leden samen zullen wandelen. Ditmaal zullen we op 25 en 26 november 2017 te gast zijn op Camping Twente in Boekelo bij Wandelkring DIO uit Haaksbergen. Zij organiseren dit weekend hun jaarlijkse Sint Nicolaaswandeling, ditmaal ‘powered by GKD’. We hopen natuurlijk weer veel van onze leden te mogen begroeten aan de start en onderweg.

sint17a  sint17b

De route van de Sint Nicolaastocht gaat o.a. door diverse natuurgebieden rond Haaksbergen. De route is bepijld en beschreven. Er zal ook een beschrijving zijn van het gebied en de bezienswaardigheden rond de route. Verder verwachten we Sint Nicolaas en zijn knecht op deze wandeling.

U vindt meer informatie, zoals de route naar de startlocatie en de starttijden via deze nieuwsbrief.

Reünie in Huizen: 2 september

By | Geen categorie | No Comments

Op zaterdag 2 september 2017 ontvangen we onze leden in het Noordhollandse Huizen in ‘t Gooi. Hoewel Huizen als vissersdorp bekend staat, begon het als landbouwgemeenschap en dateert de eerste vermelding al uit 1382. Tijdens ons bezoek zullen we dan ook veel leren over de geschiedenis van het dorp. Maar ook de moderne tijd krijgt een prominente plaats in onze reünie.

dsc_2851

We zullen deze dag te gast zijn in de zalen van Coronel Kartracing aan de haven van Huizen. Na ontvangst met koffie en koek volgt een presentatie over de geschiedenis van Huizen en over de Huizer klederdracht. Na de lunch bij Coronel begint een keuzeprogramma: u kunt gaan wandelen onder leiding van een gids in de natuur of in het Oude Dorp, of naar het Huizer Museum. Maar er is ook een optie om een heat te karten, gevolgd door een spelletje lasergame. Verder is er voor alle groepen tijd om zelf even rond te kijken in het Oude Dorp of bij de kalkovens
in de haven. We sluiten de dag af met het uitreiken van de lustrumbeloningen bij Coronel.
Kosten? 35 euro p.p. voor de rondleidingen of het museum, 40 euro p.p. voor het karten en lasergamen. U meldt zich aan door de kosten over te maken op NL70 INGB 0000375702. Als u zich aanmeldt voor de reünie, wilt u dan in uw betalingskenmerk uw lidnummer en één van onderstaande termen noemen (NATUUR, DORP, MUSEUM,
TRAM, KARTEN)? U kunt zich aanmelden tot en met 12 augustus 2017.

dsc_9836
In de groepen voor de rondwandelingen (NATUUR of DORP) kunnen maximaal 25 personen deelnemen en in de paardentram (TRAM) maximaal 20: als u zeker wilt zijn van een plaatsje in deze groep, schrijf dan a.u.b. tijdig in.
Programma:

  • 10.00-11.00 u Ontvangst met koffie en koek bij Coronel Kartracing
  • 11.00-12.30 u Presentatie over Huizen en de lokale klederdracht (door het Huizer Museum)
  • 12.30-13.30 u Lunch
  • 13.30-16.00 u Keuzeprogramma:

NATUUR: rondwandeling door de natuur bij het Gooimeer, eindigend in het Oude Dorp o.l.v. een gids van het Huizer Museum (€ 35 p.p.)
DORP: rondwandeling door het Oude Dorp o.l.v. een gids van het Huizer Museum (€ 35 p.p.)
MUSEUM: wandeling naar het Huizer Museum en museumbezoek in het Oude Dorp (€ 35 p.p.)
TRAM: tramrit per paardentram naar het Huizer Museum en museumbezoek (deze optie is speciaal bedoeld voor gasten die slecht ter been zijn!) in het Oude Dorp (€ 35 p.p.)
KARTEN: karten, lasergamen en daarna op eigen houtje het Oude Dorp verkennen (€ 40 p.p.)

  • 16.00-17.00 u Uitreiking lustrumbeloningen (wederom bij Coronel Kartracing)

dsc_2833

U vindt de dichtstbijzijnde bushalte (lijn 320) op slechts 300 m van Coronel Kartracing, aan de Bestevaer aan de haven van Huizen (voor het kantoor van Thales, halte Havenstraat). Het busstation van Huizen is 1400 m van Coronel. Voor automobilisten zijn er ruim voldoende parkeerplaatsen rond Coronel. Om in de zalen van Coronel te komen, moet men wel enkele trappen op en af gedurende deze dag.

Ledenvergadering maandag

By | Geen categorie | No Comments

Maandagmiddag hopen we wederom veel leden te mogen begroeten in het Kolpinghuis (Smetiuslaan 1 in Nijmegen) tijdens onze traditionele Ledenvergadering. We hopen dat ook dit jaar de marsleider en de voorzitter van de KWBN te gast zullen zijn bij onze vergadering en hun laatste nieuws met ons willen delen. De vergadering begint om 14.00 uur en eindigt rond 14.45 uur met het zingen en spelen van het Vierdaagselied: ditmaal onder begeleiding van de Blue Mops.

Voorafgaand aan de vergadering kunt u vanaf 12.00 tot 13.45 uur in het Kolpinghuis terecht om uw Gouden-Kruisdragers shirt op te halen als u dat besteld heeft. Vanaf 13.00 tot 13.45 uur kunt u zich inschrijven voor de reunie, uw contributie betalen (als u dat nog niet gedaan had) en, indien u die aangevraagd heeft, uw tribunekaarten ophalen.

Tot maandag!