Category Archives: Geen categorie

Nieuwe Gouden-Kruisdrager? Welkom!

By | Geen categorie | No Comments

Heeft u vandaag het Gouden Kruis behaald of bent u al langer Gouden Kruisdrager? Gefeliciteerd! Dan kunt u nu voordelig lid worden tot het eind van dit jaar, zodat u onze badge krijgt en ook de decembereditie van ons magazine GOUD! ontvangt. U kunt zich aanmelden via de link ‘lid worden’ boven aan onze site.

Alle onze leden welkom op meeting points

By | Geen categorie | No Comments

Zoals ieder jaar richt onze vereniging weer meeting points in. Ze staan net als vorig jaar in Bemmel-Lent, in Beuningen, in Berg en Dal en in Malden. U herkent de meeting points aan de borden met ons logo en aan de beach banners. Onze leden zijn er welkom en hoeven bij een bezoek niet een lidmaatschapsbewijs te tonen. Verder mogen zij natuurlijk een wandelmaatje meebrengen.

Ook wandelaars die bijna Gouden Kruisdrager zijn en meer willen weten over onze vereniging zijn er van harte welkom: lid worden kan altijd!

Gouden-Kruisdragers in de Vlaggenparade

By | Geen categorie | No Comments

De Vlaggenparade 2018 kent dezelfde route als vorig jaar: vanaf het Westerpark loopt men door de binnenstad naar de Wedren. Ook dit jaar zal onze vereniging een deel van de vlaggen van deelnemende landen dragen.

Om 16.00 uur zal de Vlaggenparade van start gaan en de eerste deelnemers arriveren op de Wedren vanaf 16.30 uur. Op de Wedren zal de openingsceremonie rond 17.10 uur beginnen.

Klopt uw (e-mail) adres?

By | Geen categorie | No Comments

Zodra er een editie van GOUD! is verschenen, ontvangt uw vereniging een flink aantal reacties van leden die GOUD! niet hebben ontvangen (in de brievenbus of in de inbox van hun mailprogramma). En hoewel ook wij wel eens met een storing te kampen hebben of een vergissing begaan, blijkt meestal dat onze leden hun adreswijziging of verandering van e-mailadres niet aan ons hebben doorgegeven.

Dus als u de juni-editie van GOUD! nog niet hebt ontvangen, neem dan even per mail contact met het bestuur op. Dan proberen wij u alsnog een hardcopy of digitale versie te sturen en tegelijkertijd uw adres aan te passen in onze administratie!

Taalgrenswandeling 29 juli ‘powered by GKD’

By | Geen categorie | No Comments

Onze volgende ‘powered by GKD’ wandeltocht nadert met rasse schreden. Ditmaal zijn we te gast bij de Taalgrenswandeling in het Belgische land, nabij Brussel. De Taalgrenswandeling is de natuurwandeling bij uitstek. Het accent ligt op het parcours! Elk jaar tracht men de wandelaar nieuwigheden in het Pajottenland en het Roman Païs aan te bieden. De basisideologie van de wandeling is om zo veel mogelijk grote wegen te ontwijken.

Achter elke bocht wordt de wandelaar verrast en krijgt vrijgemaakte paden onder de voeten geschoven, doorkruist éénmalig geopende weilanden, trekt dwars door bos en veld en doorkruist verschillende privé domeinen en natuurreservaten. Zacht golvende landschappen, heuvellende velden, slingerwegen, bescheiden dorpjes weggedoken in valleien of hoogten, …de ideale mix voor een prachtwandeling!

De start is in de tent van de Halfoogstfeesten, Hondzochtstraat 8 te Bellingen. Er is voor elk wat wils, met routes van 7, 10, 15, 20, 25, 32, 42, 50 en zelfs 60 kilometer. Tijdens het parcours zijn verschillende rustposten voorzien, waarvan een aantal in de vrije natuur . Hier neem je best de tijd om even rond te kijken en stil te genieten van het wondermooie Pajottenland en Romain Païs. In de rustposten kan men drank en broodjes bekomen. Er zijn ook telkens toiletten voorzien.

Inschrijven kan tussen 7.00 uur en 15.00 uur (6.30 uur voor de 42 of 50 km). Voor de 50 km stopt de inschrijving om 9.00 uur, de inschrijvingsstop voor 42 km traject is bepaald om 10.00 uur, de 32 km om 11.00 uur, voor de 25 km schrijf je best in voor 13.00 uur. De aankomst dient bereikt voor 18.00 uur. Deelname kost 1,50 euro.

Meer informatie vindt u via de site van de Halfoogstvrienden in Bellingen of via de folder van de Taalgrenswandeling.

U kunt de wandeling bereiken met het openbaar vervoer door de trein te nemen via Brussel naar Halle en van daaruit bus 471 naar Lembeek (halte Weg op Bellingen).

Nieuwe adressen bestuur

By | Geen categorie | No Comments

Zoals u waarschijnlijk al wist, zijn er diverse mutaties in het bestuur geweest. Het secretariaat is verhuisd naar Huizen en we hebben een nieuwe ledenadministrateur en een nieuwe penningmeester. Omdat misschien niet iedereen dit gemerkt heeft, willen we u nogmaals wijzen op de juiste adressering, die u vindt op pagina 2 van GOUD! (juni-editie 2018) onder ‘Contact’.

Uiteraard kunt u het bestuur nog altijd via de gebruikelijke e-mailadressen bereiken (ledenadministratie@…, secretaris@… en penningmeester@…).

Nieuwe adressen bestuur

By | Geen categorie | No Comments

Zoals u waarschijnlijk al wist, zijn er diverse mutaties in het bestuur geweest. Het secretariaat is verhuisd naar Huizen en we hebben een nieuwe ledenadministrateur en een nieuwe penningmeester. Omdat misschien niet iedereen dit gemerkt heeft, willen we u nogmaals wijzen op de juiste adressering, die u vindt op pagina 2 van GOUD! (juni-editie 2018) onder ‘Contact’.

Uiteraard kunt u het bestuur nog altijd via de gebruikelijke e-mailadressen bereiken (ledenadministratie@…, secretaris@… en penningmeester@…).

Notulen vergadering 7 april

By | Geen categorie | No Comments

Op maandag 16 juli 2018 is onze volgende ledenvergadering in het Kolpinghuis in Nijmegen. De vergadering begint zoals gebruikelijk om 14.00 uur: de agenda vindt u in de juni-editie van GOUD!

Agendapunt 3 is het goedkeuren van de (concept) notulen van de vergadering van 7 april 2018. U vindt deze notulen via Concept notulen ALV GKD 07-04-2018. In de zaal zal ook een beperkt aantal kopietjes van de notulen op de tafels liggen.

Resultaten van de ledenvergadering

By | Geen categorie | No Comments

Er waren afgelopen zaterdag 45 leden, waaronder het voltallige bestuur, aanwezig bij de ledenvergadering in het Kolpinghuis. Het formele deel van de vergadering verliep soepel en snel: de jaarstukken over 2017 werden goedgekeurd en ook de begroting voor 2019 kreeg het akkoord van de leden.

Verder werd tijdens de vergadering stil gestaan bij het afscheid van Francien van den Heuvel: na 20 jaar in het bestuur trad zij vandaag terug. Gerard Aarts legt daarnaast ook zijn functie als ledenadministrateur neer. Gelukkig hebben we opvolgers voor hen gevonden: Ed Hendriks treedt toe tot het bestuur en Harry van Dijk zal als commissie van bijzondere bijstand het bestuur assisteren als ledenadministrateur. Helaas konden beide heren vandaag niet bij de vergadering zijn, wegens een reeds geplande vakantie en ziekte.

De leden benoemden Francien van den Heuvel tot Erelid van onze vereniging voor haar jarenlange inzet als bestuurslid en penningmeester. Daarnaast benoemde het bestuur Gerard Aarts tot Lid van verdienste.

Na de vergadering was er tijd voor een korte borrel met leden en bestuur en voor een gesprek met de marsleider van de Vierdaagse (tevens Erelid van onze vereniging) Henny Sackers. We spraken hem vooral over onze zorg over de uitloting van een aantal militaire Gouden-Kruisdragers en hij bevestigde daarbij ons beeld dat deze methode van loting is bepaald door het Ministerie van Defensie (de grootste partner van Stichting DE 4DAAGSE in de organisatie van de Vierdaagse van Nijmegen). Defensie geeft hierbij voorrang aan militaire detachementen boven individuele militaire deelnemers. Voor uitgelote militairen is er nog wel een lichtpuntje: Stichting DE 4DAAGSE verwacht dat een aantal ingelote militairen niet tijdig hun inschrijfgeld over zal maken, waardoor er wellicht toch nog een startbewijs voor een uitgelote militair beschikbaar komt.

Algemene ledenvergadering 7 april 2018

By | Geen categorie | No Comments

Op zaterdag 7 april 2018 om 15.00 uur begint onze algemene ledenvergadering in het Kolpinghuis in Nijmegen. De agenda voor deze vergadering is al eerder gepubliceerd in de decembereditie van GOUD!. Punt 6 van deze agenda is per ongeluk blijven staan van de agenda van vorig jaar: het Huishoudelijk Reglement is toen al opnieuw vastgesteld en zal dus ditmaal niet behandeld worden.

Hieronder vindt u de overige stukken voor de vergadering, inclusief de voordracht van kandidaten voor de bestuursfuncties die vacant komen.

GKD concept jaarverslag 2017 van de secretaris
GKD concept jaarverslag 2017 van de penningmeester
GKD concept begroting 2019
GKD voordracht bestuursfuncties 2018

De notulen van de ledenvergadering van 17 juli 2017 hebben we al eerder gepubliceerd, maar vindt u hieronder nogmaals:

concept notulen ALV GKD 17 juli 2017

We hopen volgende week weer veel leden te mogen begroeten in het Kolpinghuis!