Op deze pagina vind je de documenten van onze algemene (leden)vergaderingen.

  • Dit is de concept begroting voor 2017. Deze concept begroting zal besproken worden tijdens de ledenvergadering van 9 april 2016.
    Begroting 2017
  • Dit is het concept voor ons nieuwe huishoudelijke reglement. Dit concept zal besproken worden tijdens de ledenvergadering van 9 april 2016.
    Huishoudelijk reglement