Kosten lidmaatschap KWBN 2020 ev vastgesteld

By 4 juni 2019 december 6th, 2019 KWBN
Beste leden van de Gouden-Kruisdragers,
Enige tijd geleden vond de Ledenraad van de KWBN plaats en daar werd gestemd over de begroting voor 2020 en het bijbehorende contributievoorstel. Ondanks tegenstand van enkele Ledenraadsleden, is het contributiemodel voor de komende drie jaren aangenomen. De verenigingsafdracht stijgt licht en ook voor de individuele afdracht van verenigingsleden aan de KWBN is een lichte stijging afgesproken:
Afdracht per lid (Basislidmaatschap verenigingsleden: alleen Wandelpas)
  • 2020: 10,5 euro
  • 2021: 11 euro
  • 2022: 11,5 euro
Afdracht per lid (Alles-in-1 lidmaatschap verenigingsleden: Wandelpas, Wandelprogramma, magazine Wandel.nl)
  • 2020: 18 euro
  • 2021: 18,5 euro
  • 2022: 19 euro
Ik heb voor gestemd, ook al worden de lasten voor u en mij als lid hoger. Ook voor andere verenigingen waar ik actief ben (zoals de RWV of de Stichting Bossche 100) worden de lasten fors hoger. Maar de KWBN is eindelijk aan het doen wat we hen al jaren vragen: belangenbehartiging. Dat betekent dat wandelclubs en wandeltochten niet langer alleen staan in hun strijd tegen gemeenten, veiligheidsregio’s, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Die organisaties proberen de gaten in hun begroting te dichten door evenementen exorbitant te belasten en dat is een grotere bedreiging voor wandelend Nederland dan deze contributieverhoging van de KWBN (die overigens de inflatie maar nauwelijks voor blijft).
Met strengere eisen voor vergunningen, verkeersregelaars, HACCP, AVG en andere maatregelen van de overheid en natuurorganisaties vind ik (en met mij een meerderheid van Ledenraadsleden, ook die van de RWV, OLAT etc.) de KWBN nog altijd van levensbelang. Bovendien zien we bij de KWBN steeds meer begrotingsdiscipline ontstaan, waardoor we vertrouwen hebben in een verstandige besteding van uw contributiegelden door de bond.
Hoewel ik als Ledenraadslid ‘zonder last of ruggespraak’ wordt geacht mee te denken en te stemmen binnen het hoogste bestuursorgaan van onze bond, vind ik het niet meer dan redelijk dat is mijn overwegingen achter dit besluit aan u, onze leden, uitleg.
Het lidmaatschap van de bond via onze vereniging blijft nog altijd aanzienlijk voordeliger dan een individueel lidmaatschap van de KWBN. Indien u uw lidmaatschap voor 2020 wilt wijzigen (u wilt bijvoorbeeld overstappen van een Alles-in-1 lidmaatschap naar een Basislidmaatschap), laat ons dat dan a.u.b. voor 1 oktober 2019 weten, zodat wij dit tijdig kunnen laten aanpassen door de KWBN!
Frans Leijtens, 
Lid Ledenraad KWBN, tevens secretaris Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse