Algemene ledenvergadering 27 juni 2020

Niet op zaterdag 25 april maar op zaterdag 27 juni 2020 om 14.00 uur begint onze algemene ledenvergadering in het Kolpinghuis in Nijmegen. De agenda voor deze vergadering is al eerder gepubliceerd in de decembereditie van GOUD!

Hieronder vindt u tijdig de overige stukken voor de vergadering, inclusief de voordracht van kandidaten voor de bestuursfuncties die vacant komen.

We hopen weer veel leden te mogen begroeten in het Kolpinghuis!

(Er zijn nu nog geen overige stukken beschikbaar)