ALV, zondag 18 juli 2021

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING, 18 juli 2021, 15.00 uur, Hotel van der Valk, Lent

Beste leden,

Hierbij nodigen we u van harte uit voor het bijwonen van onze algemene ledenvergadering op zondag 18 juli 2021 vanaf 15.00 uur. De deuren van het Kolpinghuis zijn inmiddels gesloten, maar we hebben een nieuwe vergaderlocatie gevonden. Dat is hotel Van der Valk te Lent.

Helaas gaat de Vierdaagse ook dit jaar niet door maar dat betekent niet dat er niks te vieren valt. Onze vereniging bestaat dit jaar 70 jaar! Een heuglijk feit dat we graag met u willen vieren. Aansluitend op de ledenvergadering organiseren we daarom een feestje met een hapje en een drankje. Zo kunnen we gezamenlijk proosten op dit lustrum, waarbij we uiteraard alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen die nodig zijn.

We hopen dat een fysieke bijeenkomst mogelijk is en we elkaar weer kunnen ontmoeten. Dit is uiteraard afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Mocht een fysieke bijeenkomst niet mogelijk zijn, dan zullen we de vergadering verplaatsen naar het najaar. U wordt daarover zo tijdig mogelijk geïnformeerd via onze reguliere communicatiekanalen.

Indien u van plan bent bij de vergadering en het feestelijke moment aanwezig te zijn, dan kunt u zich daarvoor aanmelden via onze website: www.goudenkruisdragers.nl. We kunnen circa 100 leden ontvangen. Aanmelden is mogelijk tot vanaf 1 juni 2021 tot uiterlijk 1 juli (tot het aantal van 100 is bereikt). Let op: zonder aanmelding, geen toegang!

We hopen u weer te zien op 18 juli!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Gouden-kruisdragers

Alle leden met een bekend mailadres hebben de uitnodiging al gehad. Dus zeg het voort aan leden, die geen mailadres hebben!!