Contributie 2022

By 10 januari 2022 januari 19th, 2022 Geen categorie

Helaas heeft dit bericht niet in GOUD gestaan:

Incasso ledencontributie 2022 (deze vindt plaats op 20 januari 2022)

De contributie over 2022 is in 2 gedeelten gesplitst, deel 1 betreft contributie a 10 euro (inclusief BTW), deel 2 -voor zover van toepassing- contributie KWBN compleet of basis, 19 resp. 11,5 euro (zonder BTW).

In de 2e week van het nieuwe jaar zal weer de incasso van de contributie plaatsvinden
(mits je daarvoor een machtiging hebt gegeven). Betaal de ontvangen factuur dan niet.
Het SEPA Incassant ID van de Vereniging Gouden Kruisdragers Vierdaagse is NL11ZZZ401450240000. Het mandaatkenmerk bestaat uit je lidnummer en de startdatum.

Onze leden, die geen incasso machtiging hebben afgegeven, ontvangen de factuur per mail of per post. Ommegaande betaling is nodig, als je korting wilt verkrijgen op de inschrijving van de Vierdaagse.

Als je alsnog een incasso machtiging wilt afgeven (het scheelt de penningmeester enorm veel werk) of de machtiging wilt vernieuwen bijv. bij wijziging van jouw bankrekening, dan kan dat via de website https://www.goudenkruisdragers.nl/wp/index.php/contact/incasso-machtiging/