Ledenvergadering maandag 18 juli 2022

Maandagmiddag 18 juli 2022 hopen we wederom veel leden te mogen begroeten tijdens onze traditionele Ledenvergadering. De locatie is het van de Valk hotel in Lent-Nijmegen. We hopen dat ook dit jaar de marsleider weer te gast zal zijn bij onze vergadering en zijn laatste nieuws met ons willen delen. De vergadering begint om 14.00 uur en eindigt rond 14.45 uur met het zingen en spelen van het Vierdaagselied.

Voorafgaand aan de vergadering kunt u vanaf 12.00 tot 13.45 uur terecht om uw Gouden-Kruisdragers shirt op te halen als u dat besteld heeft. Vanaf 13.00 tot 13.45 uur kunt u zich inschrijven voor de reunie, uw contributie betalen (als u dat nog niet gedaan had) en, indien u die aangevraagd heeft, uw tribunekaarten ophalen.

Concept-agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
  3. Notulen algemene vergadering 23 april 2022
  4. De 104e Vierdaagse en (andere) Vierdaagsezaken
  5. Re√ľnie 2022
  6. Voorstellen van het bestuur
  7. Voorstellen van de leden
  8. Rondvraag
  9. Sluiting