KWBN 2023

By 11 september 2022 oktober 7th, 2022 KWBN

Nieuwsbrief 4 (GKD Nieuwsbrief 4)

Lidmaatschapsvormen Koninklijke Wandel Bond Nederland Hoe was het in 2022?
In mei 2022 heeft de Ledenraad van de KWBN ingestemd met een voorstel om het contributie- en afdrachtstelsel van de KWBN aan te passen vanaf 1 januari 2023. Op dit moment zijn er twee vormen van KWBN-lidmaatschap:
1. Basis lidmaatschap: kostte in 2022 € 11,50 en daarvoor ontvangt u alleen de Wandelvoordeelpas met bijbehorende kortingen op wandeltochten.
2. Volledig lidmaatschap: kostte in 2022 € 19,00 en daarvoor ontvangt u de Wandelvoordeelpas, de Jaargids (landelijk wandelprogramma) en het blad Wandel.nl.
Deze bedragen komen dus bovenop de contributie van onze vereniging: die was € 10,00. U betaalde in 2022 dus € 21,50 of € 29,00.

Zo wordt het in 2023 en verder
Vanaf 1 januari 2023 bestaan er drie vormen van KWBN-lidmaatschap:
1. Basis lidmaatschap: kost in 2023 € 14,00 * en daarvoor ontvang je alleen de digitale Wandelvoordeelpas met bijbehorende kortingen op wandeltochten. Deze kosten stijgen in 2024 naar tenminste € 15,00 en in 2025 naar tenminste € 16,00.
2. Compleet lidmaatschap: kost in 2023 € 24,50 * en daarvoor ontvang je de digitale Wandelvoordeelpas, gratis wandelworkshops, de vervanger van de Jaargids en het blad Wandel.nl. Deze kosten stijgen in 2024 naar tenminste € 26,25 en in 2025 naar tenminste € 28,00.
3. Gratis lidmaatschap: dit kost niets, maar jouw gegevens worden wel door ons gedeeld met de KWBN, zodat zij wel weten wie er bij een vereniging is aangesloten en zodat je wel online (zoals in de Wandel App) deel kunt uitmaken van activiteiten van de bond. Je ontvangt dus geen korting meer op wandeltochten of op de Vierdaagse.
Omdat wij van mening zijn dat we bij een gratis lidmaatschap niet verplicht zijn om uw gegevens met de KWBN te delen, introduceren we zelf een vierde optie:
4. Geen lidmaatschap: wij delen jouw gegevens niet met de KWBN en je bent daarmee alleen nog lid van onze vereniging.
* In de officiële correspondentie van de KWBN worden hogere bedragen genoemd, omdat de bond ons een collectiviteitskorting geeft op ieder lidmaatschap. Wij kiezen ervoor om deze korting direct ten gunste te laten komen van onze leden en daarom vallen de bedragen lager uit.

Wat moet ik nu doen voor 1 november 2022?
Indien wij geen bericht van jou ontvangen op ledenadministratie@goudenkruisdragers.nl voor 1 november 2022, zullen wij jouw KWBN-lidmaatschap door laten lopen in de huidige vorm. Dat betekent dus:
1. Leden met een Basis lidmaatschap in 2022, krijgen ook in 2023 een Basis lidmaatschap. Hun KWBN-contributie stijgt van € 11,50 naar € 14,00, bovenop de contributie van onze vereniging (€ 10,00 in 2023).
2. Leden met een Volledig lidmaatschap in 2022, krijgen ook in 2023 het Complete lidmaatschap. Hun KWBN-contributie stijgt van € 19,00 naar € 24,50, bovenop de contributie van onze vereniging (€ 10,00 in 2023).
Indien je jouw KWBN-lidmaatschap voor 2023 wil wijzigen, ga dan op internet naar https://www.kwbn.nl/goudenkruisdragers/ en regel het rechtstreeks met de KWBN (dat scheelt ons veel werk),

of stuur dan tijdig een mail met daarin duidelijk jouw naam en lidnummer (R……, op je Wandelvoordeelpas) en vermeldt welke optie jij voor 2023 wil: 1. basis 2. compleet 3. gratis of 4. geen lidmaatschap KWBN.
Wij kunnen wijzigingen in jouw lidmaatschap voor het jaar 2023 tot 1 november 2022 doorgeven: zorg er dus voor dat je jouw wensen tijdig doorgeeft aan de ledenadministratie via ledenadministratie@goudenkruisdragers.nl

Contact met de Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse
www.goudenkruisdragers.nl, menu-item Contact