ALV 22 april 2023

By 21 oktober 2022 december 23rd, 2022 Geen categorie, Gouden-Kruisdragers

De locatie is vastgelegd: Gebouw KWJ Brakkenstein, D ‘Almarasweg 22b, 6525DW Nijmegen, grenzend aan Park Brakkenstein en de Hortus, eigen parkeerplaats voor 15 voertuigen, gratis openbare parkeerplaats aan de ingang van het Park.

Agenda (voorlopig)

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
3. Notulen Algemene Vergadering 18 juli 2022
4. Jaarverslag van het bestuur over 2022
a. Verslag van de secretaris
b. Verslag van de penningmeester
5. Verslag van de financiële commissie
6. Benoeming financiële commissie 2023
7. Begroting 2024 en vaststelling contributie
8. Bestuursverkiezing
9. (overige) Voorstellen van het bestuur
10. Rondvraag
11. Sluiting

Afsluitende borrel