Contributie 2023

By 5 november 2022 Gouden-Kruisdragers

De contributie over 2023 is in 2 gedeelten gesplitst, deel 1 betreft contributie GKD a 10 euro (inclusief BTW), deel 2 -voor zover van toepassing- contributie KWBN compleet of basis (zonder BTW).

In het nieuwe jaar zal weer de incasso van de contributie plaatsvinden (mits je daarvoor een machtiging hebt gegeven).
Betaal de eventueel ontvangen factuur dan dus niet.
Het SEPA Incassant ID van de Vereniging Gouden Kruisdragers Vierdaagse is NL11ZZZ401450240000. Het mandaatkenmerk bestaat uit je lidnummer en de startdatum.

Onze leden, die geen incasso machtiging hebben afgegeven, ontvangen de factuur per mail of per post. Ommegaande betaling is nodig, als je als lid van KWBN korting wilt verkrijgen op de inschrijving van de 4Daagse.

Als je alsnog een incasso machtiging wilt afgeven (het scheelt de penningmeester enorm veel werk) of de machtiging wilt vernieuwen bijv. bij wijziging van jouw bankrekening, dan kan dat via de website https://www.goudenkruisdragers.nl/wp/index.php/contact/incasso-machtiging/