Ledenvergadering maandag 15 juli 2024

By 26 juni 2024 juli 3rd, 2024 Geen categorie

We nodigen al onze leden uit om onze Ledenvergadering bij te wonen op maandag 15 juli 2024 in het Van der Valk hotel in Lent. De vergadering begint om 14.00 uur en zal ongeveer een uur duren.

Het bestuur stelt de volgende agenda voor:
1. Opening door de voorzitter
2. Bijdrage door de marsleider van DE 4DAAGSE en/of een afvaardiging van de KWBN
3. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
4. Notulen algemene vergadering 13 april 2024: Concept-notulen ALV 13-4-2024
5. Bestuursverkiezing
6. Reünie en ‘powered by GKD’-tocht in Gulpen, 29 september 2024
7. Heumensoordtocht ‘powered by GKD’ in Nijmegen, 18 december 2024
8. (overige) Voorstellen van het bestuur
9. Rondvraag
10. Sluiting met het Vierdaagselied

Toelichting op de agenda:

Punt 5: bestuurslid en ledenadministrateur Harry van Dijk heeft onlangs aangegeven dat hij graag bij de eerstvolgende gelegenheid zijn bestuursfunctie neer wil leggen. Daarmee komt zijn functie vacant. Het bestuur wil Lisette Melisse voordragen als kandidaat voor deze vacante positie binnen het bestuur. Zij zal dan rond september 2024 ook de ledenadministratie van Harry van Dijk overnemen.

Punt 6: als er leden zijn die willen helpen bij de organisatie van de reünie 2025, dan vernemen we dit graag. Vooralsnog kijken we naar mogelijkheden om die reünie in de omgeving van Breda te organiseren.

Punt 8: het bestuur zal kort de discussies rond het lidmaatschap van de KWBN toelichten.

Punt 9: indien leden voorstellen of vragen hebben voor het bestuur, dan zou het bestuur dit graag voorafgaand aan de vergadering horen of lezen, zodat we wellicht al direct op een voorstel of vraag in kunnen gaan. Het bestuur verzoekt iedereen om vragen die redelijkerwijs enig opzoekwerk vergen, zo mogelijk schriftelijk en uiterlijk één week voor de vergadering, bij het secretariaat in te dienen.