ALV, zondag 18 juli 2021

By 13 Mai 2021 Juli 13th, 2021 Gouden-Kruisdragers

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING, 18 juli 2021, 15.00 uur, Hotel van der Valk, Lent

Beste leden,

Hierbij nodigen we u van harte uit voor het bijwonen van onze algemene ledenvergadering op zondag 18 juli 2021 vanaf 15.00 uur. De deuren van het Kolpinghuis zijn inmiddels gesloten, maar we hebben een nieuwe vergaderlocatie gevonden. Dat is hotel Van der Valk te Lent.

Helaas gaat de Vierdaagse ook dit jaar niet door maar dat betekent niet dat er niks te vieren valt. Onze vereniging bestaat dit jaar 70 jaar! Een heuglijk feit dat we graag met u willen vieren. Aansluitend op de ledenvergadering organiseren we daarom een feestje met een hapje en een drankje. Zo kunnen we gezamenlijk proosten op dit lustrum, waarbij we uiteraard alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen die nodig zijn.

Indien u van plan was bij de vergadering en het feestelijke moment aanwezig te zijn, dan heeft u zich daarvoor kunnen aanmelden via onze website: www.goudenkruisdragers.nl. We kunnen max 100 leden ontvangen. Let op: zonder aanmelding, geen toegang!

We hopen u weer te zien op 18 juli!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Gouden-kruisdragers

vergaderstukken:
agenda ALV juli 2021
concept notulen ALV Gouden-Kruisdragers 19 juli 2020
Nieuw beleidsplan GKD 2021 versie 2.1

Jaarstukken:
GKD concept jaarverslag 2020 van de secretaris
Winst & verlies 2020 t_m 31-12-2020 GKD concept
Balans t_m 31-12-2020 GKD concept
Begroting 2022 GKD concept