Op deze pagina vind je de documenten van onze algemene (leden)vergaderingen.

Tijdens de ALV op 15 juli 2024 zullen we de notulen van de vorige ALV bespreken en hopelijk goedkeuren: Concept-notulen ALV 13-4-2024
  • De begroting voor 2022. Deze begroting is besproken tijdens de ledenvergadering van juli 2021. Begroting 2022 GKD
  • Het vernieuwde huishoudelijke reglement. Dit reglement is besproken tijdens de ledenvergadering van 9 april 2016.
    Huishoudelijk reglement