Ereleden

De vereniging heeft de volgende personen benoemd tot Erelid of lid van verdienste:

Bert van der Lans

Erelid

Bert van der Lans was heel wat jaren bestuurslid van onze vereniging. Door de jaren heen voorzag hij ons van een jubileumboek over onze vereniging en onlangs nog gaf hij de vereniging een nieuw vaandel cadeau. Verder kennen we hem natuurlijk als de recordhouder onder de Vierdaagselopers. In 2017 liep deze Nijmegenaar immers zijn 70e Vierdaagse uit. Hij is daardoor de Vierdaagseloper met het hoogste aantal deelnames.

Francien van den Heuvel

Erelid

Francien van den Heuvel werd in 1998 gekozen als algemeen bestuurslid van de Gouden Kruisdragers. In haar portefeuille had zij de ledenenquête, de circulaire en de notulen van de bestuursvergaderingen. Van 2003 tot 2018 vervulde zij met uiterste zorgvuldigheid de functie van penningmeester. Toen ze begon als penningmeester, kwam ze al direct terecht in een wespennest. In het jaar waarin onze vereniging haar 50-jarig bestaan vierde, werd ze geconfronteerd met grote uitgaven voor het jubileumboek. Francien slaagde erin om de vereniging van een situatie van net-niet rode cijfers om te turnen naar een financieel stabiele en gezonde, toekomstvaste organisatie. Ze heeft veel veranderingen meegemaakt: van handgeschreven lidmaatschapskaarten tot digitale ledenadministratie; van contributiebetaling per kas naar geautomatiseerde incasso. Voor haar enorme inzet als bestuurslid en penningmeester ontving Francien bij haar afscheid in 2018 het erelidmaatschap.

Arjan Versteeg

Erelid

Arjan kwam in 1999 binnen als het 1500ste lid van onze vereniging. In 2003 werd Arjan binnen de vereniging actief als vertaler Duits en in 2004 werd hij als bestuurslid gekozen.
Arjan had een belangrijk aandeel in het omturnen van de zwart-wit gestencilde circulaire naar een full-colour magazine GOUD!, dat wereldwijd in drie talen verschijnt. Arjan maakte zich hard voor het realiseren van de meetingpoints tijdens de Vierdaagse. Hij tekende voor de vernieuwing van onze website en maakte er een modernere versie van. Ook loodste hij het bestuur het nieuwe tijdperk van SharePoint in.
Kortom, in de 17 jaar dat hij bestuurslid was, heeft hij zich enorm ingezet voor de vereniging.

Marcel Claassen

Lid van Verdienste

De heer Marcel Claassen is al tientallen jaren actief binnen onze vereniging. Hij werpt zich al jarenlang op als archivaris van zowel Stichting DE 4DAAGSE als van onze vereniging. Bovendien heeft hij vanuit onze vereniging de Stichting Vierdaagsemis groot gemaakt. Marcel heeft daarnaast meermalen de organisatie van een lustrumreünie op zich genomen en heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het jubileumboek van onze vereniging (inmiddels al weer 12 jaar geleden). Marcel is een onmisbare kennisbank voor het bestuur en leden van de Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse en heeft zich in verschillende vrijwilligersfuncties onderscheiden. Ook bij de realisatie van het Gouden-Kruisdragerspad mochten we weer een beroep op hem doen. Daarom is hij in juli 2023 benoemd tot lid van verdienste van onze vereniging.

Henny Sackers

Henny Sackers

Erelid

Henny Sackers was bestuurslid van 1993 tot 2012, aanvankelijk als secretaris en later als voorzitter. Als geboren Nijmegenaar nam hij 25 keer deel aan de Vierdaagse. Een blessure dwong hem een jaar aan de kant te zitten, zij het dat in dit 'gat' werd voorzien door de toetreding in 1997 tot de Vierdaagseorganisatie. Vanaf 2001 maakt hij deel uit van het bestuur van de Vierdaagse, met de portefeuille Juridische zaken en sinds 2018 is hij de marsleider. In het dagelijkse leven is hij hoogleraar sanctierecht aan de Radboud Universiteit en verder parttime als strafrechter verbonden aan de Rechtbank 's-Hertogenbosch en het Gerechtshof Arnhem.

Gerard Aarts

Lid van verdienste

Gerard Aarts was ledenadministrateur van 2000 tot en met 2018. Samen met zijn echtgenote Francien van den Heuvel vormde hij achttien jaar lang een tweemanschap dat als een goed geoliede machine ledenadministratie en financiën afwikkelde. Gerard was uiterst zorgvuldig in zijn werk als ledenadministrateur. Onder zijn handen is de vereniging gegroeid tot het aantal van ruim 3.700 leden. In die jaren werden de systemen om de administratie bij te houden steeds geavanceerder. Eerst met een kaartenbak, daarna kwam Excel, gevolgd door Access, en tenslotte met Davilex.

Francie de Leeuw

Erelid

Francie de Leeuw werd benoemd tot erelid in april 2019, toen zij na 18 jaar haar bestuurstaken neerlegde. Francie is binnen onze vereniging verantwoordelijk voor de lustrumbeloningen, tribunekaarten voor de intocht en verjaardagskaarten. Zij was de drijvende kracht achter de Meeting Points, waar onze wandelende leden tijdens de Vierdaagse een pitstop kunnen maken. Hiervoor regelt zij niet alleen de adressen, maar ook de vrijwilligers, maakt afspraken met de tentenbouwers en zorgt voor de bevoorrading. Het bestuur prijst zich gelukkig dat zij heeft toegezegd deze laatste taken te blijven vervullen.

Gien Langen-van Kolck

Lid van verdienste

Gien Langen-van Kolck uit Lent was binnen onze vereniging jarenlang de drijvende kracht achter de jaarlijkse reünie. In de tijd dat de vereniging nog met een separate reüniecommissie werkte, maakte zij daar jaarlijks deel van uit. Bezoekers van de reünie werden altijd door haar welkom geheten. Ze was penningmeester van de reüniecommissie en regelde het inschrijven en contact met de reünisten. Ook verzorgde ze de deelname kaarten en programmaboekjes voor die dag en heeft dat 15 jaar met veel plezier gedaan. Ze stond aan de wieg van de Stichting Vierdaagsemis, waarvoor ze in 2009 van de gemeente Nijmegen de Zilveren Waalbrugspeld ontving.

Vicky Henriksen-Delaney

Lid van verdienste

Vicky werd in 1998 lid van onze vereniging en was bestuurslid van 2005 tot en met 2017. Binnen de Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse is zij altijd een super-enthousiast bestuurslid geweest. Met hart en ziel stortte zij zich op projecten en activiteiten, altijd boordevol frisse ideeën en spontane invallen. Een van haar eerste initiatieven was het opzetten van een Hyves pagina, en later Facebook. Ze gaf onze vereniging een digitaal gezicht, maakte vrijwel in haar eentje onze nieuwe website en dat heeft zeker bijgedragen aan de naamsbekendheid van de club. Verder verzorgde ze jaarlijks de artikelen over de Gouden-Kruisdragers in het Vierdaagsemagazine en Wandelsportmagazine. Ook onze ledenwerffolder is van haar hand.

Leonie Vink

Erelid

Ereleden in memoriam

Erelid Ben Hoge †
Ben Hoge heeft jarenlang de functie van voorzitter bekleed. Onder zijn leiding groeide de vereniging van 800 naar 1.500 leden, werd er een internetsite gebouwd en besloot de vereniging om lid te worden van wandelbond KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland. Ben liep in 2010 zijn laatste Vierdaagse en was in het dagelijks leven, tot aan zijn pensioen, notaris in Nijmegen. Zijn kantoor was gevestigd aan de Via Gladiola, precies tegenover waar nu de eretribune staat in de Vierdaagseweek. Ben Hoge overleed op 18 november 2012.

Erelid Annie Berkhout †
Annie Berkhout voltooide haar 66e vierdaagse in 2002 en zette daarmee een record neer. Zij liep in 1931 voor het eerst de Vierdaagse mee.

Erelid Frans Raymakers †
Frans Raymakers trad in 1996, na 32 jaar, terug uit het bestuur van de vereniging. Hij verzorgde onder andere de eindredactie van de circulaire en hij begeleidde en organiseerde mede de reünies. Frans Raymakers voltooide 55 keer de Vierdaagse.

Erelid Tony van Dongen †
Tony van Dongen was 20 jaar lang marsleider van de Vierdaagse. Hij was de vijfde marsleider in de historie van de Vierdaagse.

Erelid Paul van Kessel †
Paul van Kessel liep 46 keer de Vierdaagse. Hij trad in 1970 aan tot het bestuur van de vereniging en hij vervulde 22 jaar de rol van (tweede) secretaris.

Erelid Mies Klaver-Budding †
Mies Klaver-Budding bereikte in 1985 een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de Vierdaagse. Zij was de eerste persoon die voor de 50e keer de eindstreep behaalde.

Erelid Siem Schipperheijn †
Siem Schipperheijn liep 44 keer de Vierdaagse en heeft vanaf de oprichting deel uitgemaakt van het bestuur.

Erelid Gerrie Houkes †
Gerrie Houkes was jarenlang de enige vrouw in het bestuur van de vereniging. Zij heeft 40 keer de Vierdaagse voltooid.

Erelid Dirk Brandwijk †
Dirk Brandwijk was gepensioneerd adjudant van de rijkspolitie en voltooide meer dan 40 keer de Vierdaagse.

Erelid Piet van der Kaay †
Piet van der Kaay was in 1964 de eerste wandelaar die voor de 40e keer de Vierdaagse voltooide, waarvan hij 25 keer de 55 kilometer liep.

Erelid mr. A.C.L. Dinkhuijsen †
De heer Dinkhuijsen, bekend als ‘Opa Dinkhuijsen’ was zeer actief voor onze vereniging, ook al was hij geen bestuurslid. Hij liep in 1954, samen met Erelid Piet van der Kaay, als eerste voor de 30e keer de Vierdaagse uit.

Erelid Jaap Stuij †
Jaap Stuij trad in 1982 toe tot het bestuur en functioneerde 7 jaar als penningmeester.

Erelid mr. A. van der Goes †
In 1926 was de heer Van der Goes, eerste luitenant bij het eerste regiment huzaren te Amersfoort, de eerste Gouden-Kruisdrager.

Erevoorzitter mr. W.W. Feith †
De heer Feith was sinds de oprichting van de vereniging voorzitter. Hij presideerde van 1951 tot 1973.