Als je lid wordt van onze vereniging, ontvang je automatisch deze badge voor op je kleding of rugzak. Als je jouw badge bent kwijtgeraakt of als je een extra badge wil bestellen, dan kan dat. Ze zijn te koop voor € 2,50 per stuk. Maak dit bedrag over op banknummer NL70 INGB 0000 375702 ten name van Goudenkruisdragers Vierdaagse te Driel (en onder vermelding van je lidmaatschapsnummer en ‘kopen badge’) dan sturen wij de badge daarna op.