Resultaten van de ledenvergadering april 2018

By 11 april 2018 Geen categorie

Er waren 45 leden, waaronder het voltallige bestuur, aanwezig bij de ledenvergadering in het Kolpinghuis. Het formele deel van de vergadering verliep soepel en snel: de jaarstukken over 2017 werden goedgekeurd en ook de begroting voor 2019 kreeg het akkoord van de leden.

Verder werd tijdens de vergadering stil gestaan bij het afscheid van Francien van den Heuvel: na 20 jaar in het bestuur trad zij vandaag terug. Gerard Aarts legt daarnaast ook zijn functie als ledenadministrateur neer. Gelukkig hebben we opvolgers voor hen gevonden: Ed Hendriks treedt toe tot het bestuur en Harry van Dijk zal als commissie van bijzondere bijstand het bestuur assisteren als ledenadministrateur. Helaas konden beide heren vandaag niet bij de vergadering zijn, wegens een reeds geplande vakantie en ziekte.

De leden benoemden Francien van den Heuvel tot Erelid van onze vereniging voor haar jarenlange inzet als bestuurslid en penningmeester. Daarnaast benoemde het bestuur Gerard Aarts tot Lid van verdienste.

Na de vergadering was er tijd voor een korte borrel met leden en bestuur en voor een gesprek met de marsleider van de Vierdaagse (tevens Erelid van onze vereniging) Henny Sackers. We spraken hem vooral over onze zorg over de uitloting van een aantal militaire Gouden-Kruisdragers en hij bevestigde daarbij ons beeld dat deze methode van loting is bepaald door het Ministerie van Defensie (de grootste partner van Stichting DE 4DAAGSE in de organisatie van de Vierdaagse van Nijmegen). Defensie geeft hierbij voorrang aan militaire detachementen boven individuele militaire deelnemers. Voor uitgelote militairen is er nog wel een lichtpuntje: Stichting DE 4DAAGSE verwacht dat een aantal ingelote militairen niet tijdig hun inschrijfgeld over zal maken, waardoor er wellicht toch nog een startbewijs voor een uitgelote militair beschikbaar komt.