ssed

 

Op deze pagina vind je de documenten van onze algemene (leden)vergaderingen.

  • Dit is het verslag van de penningmeester over 2017. Dit concept is besproken op de ledenvergadering van april 2018.
    Financieel verslag 2017
  • Dit is de begroting voor 2019. Deze concept begroting is besproken tijdens de ledenvergadering van april 2018.
    Begroting 2019
  • Dit is het nieuwe huishoudelijke reglement. Dit concept is besproken tijdens de ledenvergadering van 9 april 2016.
    Huishoudelijk reglement