Ereleden

De vereniging heeft de volgende personen benoemd tot Erelid of lid van verdienste:

Bert van der Lans

Erelid

Bert van der Lans was heel wat jaren bestuurslid van onze vereniging. Door de jaren heen voorzag hij ons van een jubileumboek over onze vereniging en onlangs nog gaf hij de vereniging een nieuw vaandel cadeau. Verder kennen we hem natuurlijk als de recordhouder onder de Vierdaagselopers. In 2017 liep deze Nijmegenaar immers zijn 70e Vierdaagse uit. Hij is daardoor de Vierdaagseloper met het hoogste aantal deelnames.

Francien van den Heuvel

Erelid

Voor haar enorme inzet als bestuurslid en penning­meester gedurende de afgelopen 20 jaar ontving Francien bij haar afscheid in 2018 het erelidmaatschap. Francien liep op haar 14e de 1e Vierdaagse en heeft er inmiddels 45 volbracht. Zij heeft altijd bestuursfuncties vervuld in de wandelsport. In 1998 werd ze gekozen als bestuurslid van de Gouden Kruisdragers en van 2003 tot 2018 was zij penningmeester.

Henny Sackers

Henny Sackers

Erelid

Henny Sackers was bestuurslid van 1993 tot 2012, aanvankelijk als secretaris en later als voorzitter. Als geboren Nijmegenaar nam hij 25 keer deel aan de Vierdaagse. Een blessure dwong hem een jaar aan de kant te zitten, zij het dat in dit 'gat' werd voorzien door de toetreding in 1997 tot de Vierdaagseorganisatie. Vanaf 2001 maakt hij deel uit van het bestuur van de Vierdaagse, met de portefeuille Juridische zaken en sinds 2018 is hij de marsleider. In het dagelijkse leven is hij hoogleraar sanctierecht aan de Radboud Universiteit en verder parttime als strafrechter verbonden aan de Rechtbank 's-Hertogenbosch en het Gerechtshof Arnhem.

Gerard Aarts

Lid van verdienste

Voor zijn jarenlange inspanningen als ledenadministrateur

Gien Langen-van Kolck

Lid van verdienste

Gien Langen-van Kolck uit Lent was binnen onze vereniging jarenlang de drijvende kracht achter de jaarlijkse reünie. In de tijd dat de vereniging nog met een separate reüniecommissie werkte, maakte zij daar jaarlijks deel van uit. Bezoekers van de reünie werden altijd door haar welkom geheten. Ze was penningmeester van de reüniecommissie en regelde het inschrijven en contact met de reünisten. Ook verzorgde ze de deelname kaarten en programmaboekjes voor die dag en heeft dat 15 jaar met veel plezier gedaan. Ze stond aan de wieg van de Stichting Vierdaagsemis, waarvoor ze in 2009 van de gemeente Nijmegen de Zilveren Waalbrugspeld ontving.

Ereleden in memoriam

Erelid Ben Hoge †
Ben Hoge heeft jarenlang de functie van voorzitter bekleed. Onder zijn leiding groeide de vereniging van 800 naar 1.500 leden, werd er een internetsite gebouwd en besloot de vereniging om lid te worden van wandelbond KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland. Ben liep in 2010 zijn laatste Vierdaagse en was in het dagelijks leven, tot aan zijn pensioen, notaris in Nijmegen. Zijn kantoor was gevestigd aan de Via Gladiola, precies tegenover waar nu de eretribune staat in de Vierdaagseweek. Ben Hoge overleed op 18 november 2012.

Erelid Annie Berkhout †
Annie Berkhout voltooide haar 66e vierdaagse in 2002 en zette daarmee een record neer. Zij liep in 1931 voor het eerst de Vierdaagse mee.

Erelid Frans Raymakers †
Frans Raymakers trad in 1996, na 32 jaar, terug uit het bestuur van de vereniging. Hij verzorgde onder andere de eindredactie van de circulaire en hij begeleidde en organiseerde mede de reünies. Frans Raymakers voltooide 55 keer de Vierdaagse.

Erelid Tony van Dongen †
Tony van Dongen was 20 jaar lang marsleider van de Vierdaagse. Hij was de vijfde marsleider in de historie van de Vierdaagse.

Erelid Paul van Kessel †
Paul van Kessel liep 46 keer de Vierdaagse. Hij trad in 1970 aan tot het bestuur van de vereniging en hij vervulde 22 jaar de rol van (tweede) secretaris.

Erelid Mies Klaver-Budding †
Mies Klaver-Budding bereikte in 1985 een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de Vierdaagse. Zij was de eerste persoon die voor de 50e keer de eindstreep behaalde.

Erelid Siem Schipperheijn †
Siem Schipperheijn liep 44 keer de Vierdaagse en heeft vanaf de oprichting deel uitgemaakt van het bestuur.

Erelid Gerrie Houkes †
Gerrie Houkes was jarenlang de enige vrouw in het bestuur van de vereniging. Zij heeft 40 keer de Vierdaagse voltooid.

Erelid Dirk Brandwijk †
Dirk Brandwijk was gepensioneerd adjudant van de rijkspolitie en voltooide meer dan 40 keer de Vierdaagse.

Erelid Piet van der Kaay †
Piet van der Kaay was in 1964 de eerste wandelaar die voor de 40e keer de Vierdaagse voltooide, waarvan hij 25 keer de 55 kilometer liep.

Erelid mr. A.C.L. Dinkhuijsen †
De heer Dinkhuijsen, bekend als ‘Opa Dinkhuijsen’ was zeer actief voor onze vereniging, ook al was hij geen bestuurslid. Hij liep in 1954, samen met Erelid Piet van der Kaay, als eerste voor de 30e keer de Vierdaagse uit.

Erelid Jaap Stuij †
Jaap Stuij trad in 1982 toe tot het bestuur en functioneerde 7 jaar als penningmeester.

Erelid mr. A. van der Goes †
In 1926 was de heer Van der Goes, eerste luitenant bij het eerste regiment huzaren te Amersfoort, de eerste Gouden-Kruisdrager.

Erevoorzitter mr. W.W. Feith †
De heer Feith was sinds de oprichting van de vereniging voorzitter. Hij presideerde van 1951 tot 1973.