Bijeenkomst Ledenraad KWBN

By 8 maart 2017 Geen categorie

Op maandagavond is er weer een bijeenkomst geweest van de Ledenraad van de KWBN. Er werd in deze vergadering niets besloten, maar wel veel informatie gedeeld. De hoofdrol was weggelegd voor de nieuwe directeur Paul Sanders, die een lange presentatie hield, waarin hij benadrukte dat hij het erfgoed van de KWBN (de verenigingen) meer wil koesteren en dat dat goed in balans moet zijn met nieuwe activiteiten van de bond. Hij wil dat de bond zich richt op drie speerpunten voor 2017. De speerpunten zijn het nieuwe CRM-systeem (customer resource management, het administratiesysteem van het bondsbureau), een online-inschrijfsysteem voor wandelclubs en een generiek calamiteitenplan voor alle wandeltochten. Dat zijn drie haalbare doelen, waar verenigingen het meest om vragen.

De fusie met Wandelnet is van de baan en wordt voorlopig niet meer opgepakt. Dat betekent onder andere dat de KWBN nu in Nijmegen gevestigd blijft. Men bleef enigszins vaag over het mislukken van de fusiebesprekingen, maar tussen de regels door en na afloop in de wandelgangen kwam er meer informatie. Die informatie gaf de Ledenraad het beeld dat de fusie terecht en tijdig is stopgezet. De KWBN heeft zich de vragen gesteld ‘waar doen we dit voor’ en ‘kunnen we ook op een andere manier het loket voor alle wandelaars worden’.

Er blijft wel samenwerking met Wandelnet. Bepaalde wandelroutes blijft men samen onderhouden en de KWBN en Wandelnet blijven samen belangenbehartiging doen (bijv. richting Natuurmonumenten). Verder wil de KWBN nadrukkelijk de samenwerking met regionale en lokale overheden zoeken voor het opzetten en aanbieden van korte wandelroutes voor de recreatieve wandelaar. Op het nieuwe portal (vandaag werd weer een nieuwe versie van Wandel.nl gelanceerd) richt KWBN zich voorlopig veel op bestaande leden en lidorganisaties, om hen meer inhoud en service te bieden. Op de lange termijn valt er echter meer te winnen onder recreatieve wandelaars, die nu nog geen enkele binding met de KWBN hebben.

Paul Sanders is nu interim-directeur, maar is ook de beoogde nieuwe directeur. Het bondsbestuur is ook een interim bestuur: zij gaan 8 mei op de volgende Ledenraad vragen om nog tenminste tot het najaar aan te mogen blijven, want “ze zijn nog niet klaar”.
Ten slotte werd er in de rondvraag nog even geinformeerd naar de sectie Lange Afstand: die heeft zichzelf vorig jaar opgeheven na een conflict met het bestuur en het bondsbureau. De nieuwe directeur heeft dat al opgepakt en gaat binnenkort communiceren over de opvolger van die commissie.